Titular da web e datos de contacto

www.enriquecabarcos.com é un dominio na internet titularidade de Enrique Cabarcos Quintela, con CIF/NIF 11690134Q e domicilio en R/ Ría do Burgo, 5 Entlo. 15008 A Coruña.

A finalidade da web é dar a coñecer o traballo e os produtos que vende Enrique Cabarcos Quintela.

Pode poñerse en contacto connosco:

  • Por teléfono, no número (+34) 981153045
  • Por correo electrónico, escribindo a enrique@factoriagrafica.com
  • Por escrito, dirixíndose a Enrique Cabarcos Quintela, R/ Ría do Burgo, 5 Entlo. 15008 A Coruña.
  • Para calquera aclaración por favor non dubiden en contactar con Enrique Cabarcos Quintela

Condicións de uso da web

As presentes condicións de uso regulan o acceso a esta web por parte dos clientes de Enrique Cabarcos Quintela e demais usuarios da internet. Polo mero uso desta web, o usuario manifesta a súa aceptación sen reservas das presentes condicións de uso.

Enrique Cabarcos Quintela resérvase o dereito unilateral de modificar as presentes condicións de acceso á web, así como os contidos nela incluídos.

Limitación e exclusión de responsabilidade

O contido desta web é de carácter xeral e ten unha finalidade e efectos exclusivamente informativos. Enrique Cabarcos Quintela rexeita a responsabilidade sobre calquera información non elaborada por ela ou non publicada de forma autorizada por ela baixo o seu nome, do mesmo xeito que a responsabilidade que se derive da mala utilización por terceiros dos contidos.

O usuario exonera a Enrique Cabarcos Quintela de calquera responsabilidade que puidese derivarse das interrupcións de dispoñibilidade da páxina web, xa sexa por mal funcionamento do servidor web ou de aplicacións, das infraestruturas de comunicacións, ou do software e hardware utilizados para a navegación.

No caso de incluír ligazóns a outras páxinas web, Enrique Cabarcos Quintela declina calquera responsabilidade relacionada co acceso e utilización das devanditos ligazóns.

Propiedade intelectual e industrial

A totalidade desta web atópase protexida polas leis sobre propiedade Intelectual e Industrial.

Salvo que se indique o contrario, os dereitos de propiedade intelectual sobre estes contidos corresponden en exclusiva a Enrique Cabarcos Quintela. O usuario recoñece que o uso dos contidos queda estritamente limitado a finalidades persoais do propio usuario e que a reprodución, distribución, comunicación ou transformación non expresamente autorizada de tales obras constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual.

Así mesmo, o usuario absterase de empregar os contidos e, en particular, a información de calquera clase obtida a través da web para remitir publicidade, comunicacións con fins de venda directa ou con calquera outra clase de finalidade comercial, mensaxes non solicitadas dirixidos a unha pluralidade de persoas con independencia da súa finalidade, así como a absterse de comercializar ou divulgar de calquera modo dita información.

www.enriquecabarcos.com é un dominio de Enrique Cabarcos Quintela. Non pode ser utilizado, salvo autorización expresa previa, en conexión con outros produtos ou servizos que non sexan de Enrique Cabarcos Quintela de ningunha maneira que poida causar confusión entre os nosos clientes ou descrédito de Enrique Cabarcos Quintela.

Política para enlazar a esta web

Se calquera usuario, entidade ou páxina web desexase establecer algún tipo de ligazón con destino a esta web deberá solicitar autorización previa á realización da ligazón e por escrito.

A ligazón debe ser absoluto e completo, é dicir, debe levar ao usuario á propia dirección de Enrique Cabarcos Quintela e debe abarcar completamente toda a extensión da pantalla da páxina inicial. En ningún caso, salvo autorización expresa e por escrito de Enrique Cabarcos Quintela, a páxina que realice a ligazón poderá reproducir de calquera xeito a web de Enrique Cabarcos Quintela incluílo como parte da súa web ou dentro dun dos seus marcos sobre calquera das páxinas ou contidos da presente web.

Non se incluirá ningunha manifestación falsa, inexacta ou incorrecta sobre as páxinas desta web ou os servizos que nela ofrécense.

A ligazón non conterá ningunha marca, nome comercial, rótulo de establecemento, denominación, logotipo, slogan ou outros signos distintivos pertencentes a Enrique Cabarcos Quintela.

Baixo ningunha circunstancia, Enrique Cabarcos Quintela será responsable dos contidos ou servizos postos a disposición do público na páxina web desde a que se realice o hiperenlace nin das informacións ou manifestacións incluídas nas mesmas.

Protección de datos persoais

A utilización desta web e dos seus formularios require a aceptación do tratamento dos datos do usuario conforme á nosa política de privacidade, incluíndo a recompilación de datos de acceso e o envío de información comercial por vía electrónica.

Lea detidamente a nosa política de privacidade para coñecer como utilizamos os datos dos usuarios e como exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.

Cookies

Esta web utiliza cookies propias e de terceiros para diversas finalidades incluíndo analíticas e publicidade adaptada aos intereses do usuario. O mero uso desta web coas cookies activadas no navegador implica a aceptación do seu tratamento conforme á nosa política de cookies.

Lea detidamente a nosa política de cookies para coñecer os tipos de cookies empregados, como bloquealas e como borralas no seu navegador.

Lexislación e Xurisdición aplicable

O presente Aviso Legal así como as relacións entre Enrique Cabarcos Quintela e os usuarios, rexeranse pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e Tribunais de A CORUÑA, excepto no caso de consumidores e usuarios que se aplicará o foro imperativo dos xulgados da cidade do seu domicilio.