Enrique JP Cabarcos Quintela

Resumo dos máis de mil douscentos traballos realizados ao longo dunha extensa traxectoria profesional ata a actualidade.

PROXECTOS

Unha maioría dos proxectos realizados, con frecuencia en colaboración con outros profesionais, parten de iniciativa propia. Entre outros:

Proxecto de Reconstrución Hipotética da Torre de Hércules, dende a súa orixe ata a Idade Media, editado en 5 láminas en diversas edicións actualizadas, cunha grande repercusión e acollida entre investigadores, expertos e estudosos así como entre o gran público, sendo un dos primeiros estudios do Estado na aplicación das novas tecnoloxías nas Reconstrucións de Arqueoloxía.

Proposta e Deseño de uniforme do RC Deportivo da Coruña en 1989 que foi un importante sinal de identidade do club nun dos períodos máis relevantes da súa historia a nivel deportivo a etapa coñecida como a do SúperDépor. A equipación, pola súa singulariedade e significación, fabrícase e comercialízase na actualidade.

PRESENTACIÓNS

Pioneiro en Galicia, a través do estudio propio Factoría Gráfica, nas Técnicas de Presentación de Proxectos en Publicidade, Construción e Presentacións Corporativas de Empresas e Institucións cunha taxa de éxitos próxima ao 80% en Presentacións de Proxectos para Concursos.

DESEÑO

No ámbito do Deseño Gráfico, autoría de máis de medio cento de Imaxes Corporativas e Marcas para eventos puntuais, de importantes empresas e institucións galegas de moi diferentes sectores. Así mesmo, precursor no concepto do Deseño Exterior aplicado a espazos públicos como parques e paseos marítimos entre outros, elementos de construción como fachadas, ademais de elementos de mobiliario urbano coma varandas, bancos, soportes para sinalización e outros.

FOTOGRAFÍA

Diversifíca o labor en Reportaxes Gráficas de Documentación nas fases de Anteproxectos de calquera índole, Reportaxes de Iniciativa Propia e un amplo percorrido no campo da Fotografía Experimental.

DIXITAL

Como un dos máis avanzados autores en diferentes facetas da Arte Dixital, sen interrupción dende 1990 ata a actualidade, recoñecido este traballo en diferentes certames estatais, incluída unha das primeiras seleccións dunha peza dixital para o Premio Nacional de Gravado, e internacionais, participando en exposicións en Europa e Estados Unidos.

ARTE

Na práctica das denominadas Artes Plásticas nas súas expresións de debuxo, pintura e instalacións acada tamén recoñecemento en diversos certames e concursos en Galicia, sendo a característica máis sinalada do traballo e da obra a busca constante de novas formas persoáis de expresión plástica.

Na actualidade vive e traballa na Coruña.

Principáis exposicións e certames

1987 VII Salón Internacional del Cómic y la Ilustración, Barcelona

1988 VI Bienal Internacional de Arte, Vila Nova de Cerveira, Portugal. (Catálogo)

1988 I Mostra Unión Fenosa, Sala Municipal da Estación Marítima, A Coruña. (Catálogo)

1990 VII Certame de Pintura, Sala Municipal de Exposicións, Concello de Cambre (A Coruña). (Catálogo)

1992 Sala de Exposicións do Pazo Municipal de María Pita, A Coruña.

1994 Claustro de San Francisco, Viveiro (Lugo).

2000 ”OK-KO Technology”, Sala Municipal da Estación Marítima , A Coruña.

2001 8th New York Digital Salon. Exposición itinerante:

School of Visual Arts, New York

Círculo de Bellas Artes, Madrid

Palacio de Santa Cruz, Valladolid

Centro de Cultura Instituto Jovellanos, Gijón

Museo Provincial, Jaén

Sala Alameda, Málaga

(Catálogo)

2001 y 2002. Exposicións do Premio Nacional de Gravado:

Iglesia de las Francesas, Valladolid

Calcografía Nacional, Real Academia de Bellas Artes de

San Fernando, Madrid

Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte

Contemporáneo, Badajoz

(Catálogo)

2002 New York Digital Salon “Selected Works Exhibition”

(Selección das mellores obras dos 9 anos do Salón):

Museum of Computer Art (MOCA), New York

Corninig Gallery, New York

(Catálogo)

2002 IX Certamen de Artes Plásticas Ángel Andrade:” El Paisaje Contemporáneo”.

Centro de Exposicións da Deputación Provincial, Ciudad Real.

(Catálogo)

2003 XII Bienal Internacional de Arte Vila Nova de Cerveira. (Catálogo)

2007 Colectiva de artistas “Climate of Change” organizada pola ASC (Arstists Studios Company) en West End y Southbank galleries, Londres.

2008 Colectiva Homenaxe Curros Enríquez, Pazo Municipal de Exposicións Kiosko Alfonso, A Coruña.

(Catálogo)

Producións Editoriais Propias

1994 1a Edición da serie “Fotos no Túnel”, “O Pasado. A Primeira Torre” (Tamaño postal).

1996 1a Edición da serie “La Mirada del Faro”.

1997 1a Edición da serie “POSTALart & Jean Barté”.

1998 2a Edición da serie “Fotos no Túnel” (Formato póster).

1999 Edición Especial de 50.000 pósters para o Excmo. Concello de A Coruña da colección “Fotos no Túnel”.

2.001 3a Edición da serie de pósters “Fotos no Túnel”.

2.004 1a Edición da serie de pósters “Lendas do Século XXI”.

2.006 Edición Especial da serie “Fotos no Túnel. O Pasado. A Primeira Torre” de 25 Láminas en Impresión Dixital Durst-Lambda para S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, Santiago de Compostela.

Referencias Profesionáis

Traballos realizados como deseñador, ilustrador e fotógrafo, directamente ou a través de axencias, para as seguientes Institucións e Empresas:

Institucións

Autoridad Portuaria de Gijón

Concello da Coruña

Concello de As Pontes

Concello de Carballo

Concello de Castropol

Concello de Cee

Concello de Cervo

Concello de Culleredo

Concello de Lalín

Concello de Lugo

Concello de Muxía

Concello de Palas de Rei

Concello de Ribadeo

Concello de Ribeira

Concello de Silleda

Concello de Sobrado

Concello de Vilalba

Concello de Viveiro

Concello de Vigo

Concello de Xixón

Consellería de Cultura da Xunta de Galicia

Consellería de Economía da Xunta de Galicia

Consellería de Educación da Xunta de Galicia

Consellería de Industría da Xunta de Galicia

Consellería de Ordenación do Territorio da Xunta de Galicia

Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia

Consellería de Turismo da Xunta de Galicia

Deputación Provincial da Coruña

Expotren Galicia (Xunta de Galicia)

Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia

Fundación do Complexo Hospitalario

Universitario da Coruña

Fundación San Calixto de Lugo

Instituto da Construcción de Lugo

Plan de Estradas de Galicia (Xunta de Galicia)

Unidade de Ciruxía Experimental do Hospital Juan Canalejo (UCE)

Universidad Autónoma de Madrid

Empresas

Álvarez Conchado

Área Central

Arge

Asociación de Empresarios de la Construcción de La Coruña ( APECCO)

Astec

Autopistas del Atlántico

Azkar

Caixa Galicia

Caramelo

Cecogar

Centro Comercial Coruña (CCOMCOR)

Ciesa

Club Baloncesto Basketmar

Comar

Copasa

Coprisa

Conservas Calvo

Construcciones Tecisa

Cubiertas y MZV

Cye

DA Arquitectura

Distrigalicia, S.L.

Dumez Copisa

Ediciones Fundación Caixa Galicia

Ediciones de la Fundación Barrié de la Maza

Edicións Baía

Edicións Embora

Editorial Instituto de Estudios Marítimos

Edicións Xeráis de Galicia

Ir Indo Edicións

Lunwerg Editores

Emesa

Eme Maquetas

Empresa Municipal de Aguas de A Coruña

Epaat

Estructuras y Montajes, S.A.

Eurico

Fadesa

Faro Lérez, S.L.

Ferroplast

Ferrovial

Gainco Inmobiliaria

G&C Galicia Comunicación

Hipólito, S.L.

Hotel Avenida (A Coruña)

Hotel Plaza (A Coruña)

Hotel Santiago (Lugo)

Hotel Ciudad de León (León)

Hilosu y Herpisa,C.B.

Iceacsa Ingeniería

Imaxe Publicidad

Inversiones Ancares, S.L.

Irco

Isoman

Fergatur

Gandhára

GrupQ

Inmobiliaria Lagunita

Inveco

Inmobiliaria Marineda

Inmobiliaria de Puentes

Laboratorios Micrográficos Españoles, S.L.

La Región

LB Systems

Leyma

Llaco Inmobiliaria

Macla Ingenierías

Mármoles Betanzos

Maxan Publicidad

Mutua Gallega

Obralar, S.L.

OXI...no

Pacadar Noroeste

Patrucial, S.L.

Pérez Curto Inmobiliaria

Proined

Puentes y Calzadas, S.A.

Proyfe

Maxan Publicidad

Mutua Gallega de Seguros

Norcontrol

RBA Audiovisuales

R.C. Deportivo de La Coruña

Remolcadores Ferrolanos, S.A.

Renfe

Resiflor

San Luis

Semat, S.A.

Sergesco

Sigalsa

Siresa

Sistemas y Materiales Elaborados para la Construcción (SYMECSA)

Suelo Villaquilambre, S.L

Superco

Taig

Taller Industrial (TAI)

Trabajos Auxiliares de Puentes, S.L. ( TAP)

Técnicos en Espacio y Forma

Teyson Imagen y Sonido

Televisión de Galicia

Teyfor

Urbanismo y Arquitectura, S.A.

Urba5

Zara

Zu Publicidad

Referencias de medios informativos

Prensa

Diario La Voz de Galicia. Crítica de arte. 20 de junio, 1992. “Enrique Cabarcos”. Por Rosario Sarmiento.

Diario El Ideal Gallego. 2 de julio, 1994.

Diario La Voz de Galicia. 4 de febrero, 1995. “Los secretos de Hércules”.

Diario La Voz de Galicia. 15 de septiembre, 1995. Por Susana Menéndez.

Diario La Voz de Galicia. 14 de diciembre, 1995. Suplemento de Cultura, “La vigencia del Atlantismo”. Ilustración.

Diario El Ideal Gallego. 20 de agosto, 1997. “Postales que reinventan La Coruña”. Por Rubén Ventureira.

Diario El Ideal Gallego. 31 de agosto, 1997. “La mirada del Faro”. Por Rubén Ventureira.

Diario El Ideal Gallego. 8 de marzo, 1998. “Fotografiando el pasado”. Por Susana Evangelista.

Diario La Voz de Galicia. 11 de junio, 2000. “La exposición”. Por Elena Liste.

Diario O Correo Galego. Julio, 2000. “A Arte Dixital de Enrique Cabarcos”. Por Albino Mayo.

Diario El Mundo. Crítica de arte. 16 de julio, 2000. “Todo está manifiestamente controlado”. Por Oscar Iglesias.

Revista del Círculo de Bellas Artes de Madrid: “Minerva”, no 52. Enero, 2001.

Diario El País. El País de las tentaciones. 19 de enero, 2001.

Diario El Mundo. 20 de enero, 2001.

Diario El País. 20 de enero, 2001. Entrevista. Por F. Samaniego.

Diario La Voz de Galicia. 30 de enero, 2001.

Diario El Ideal Gallego. 30 de enero, 2001.

Diario La Voz de Galicia. 9 de agosto, 2001. “Enrique Cabarcos”. Por Joaquín Lens.

Diario El Ideal Gallego. 14 de octubre, 2001.

Diario La Voz de Galicia. Crítica de arte. 28 de octubre, 2001. “Enrique Cabarcos seleccionado en el Premio Nacional de Grabado”. Por Joaquín Lens.

Diario La Voz de Galicia. 15 de septiembre, 2002.

Revista Visual. Mayo, 2003. “Arte Digital”. Javier G. Solas.

El Ideal Gallego. “Historia de A Coruña”, ilustraciones págs. 88-89.

Radio

RNE Galicia. “Vieiros da Cultura”. 1995.

RNE Galicia. “Vieiros da Cultura”. 2000.

RNE Radio 3. “La Ciudad Invisible”. 3 de febrero, 2001.

RNE Galicia. “Vieiros da Cultura”. 2004.

Televisión

TVG, Televisión de Galicia. “Galeguidade”. 14 de mayo, 1997.

TM, Tele Madrid. Entrevista. Enero, 2001.

Antena 3. Informativos. Enero, 2001.

Telecinco. Informativos. Enero, 2001.

TVE 2, “Metrópolis”, no 666. 2001.

TVG, Televisión de Galicia. “Entre a Terra e a Lúa”, 2001.

TVE, Reportero de la Historia, 2009

NHK, Canal Internacional. TV Pública. Japón, 2011.

Internet

Ariadn@. Revista dixital de El Mundo. 25 de enero, 2001.

Cyberp@ís. 1 de marzo, 2001.

El Comercio Digital – Canal de Arte. 3 de marzo, 2001.

Universidad de Valladolid. 8 de mayo, 2001.

Centro Cultural Provincial Diputación de Málaga. 27 de julio, 2001.

Lanza Digital. 19 de diciembre, 2002.

Nueva York Digital Salon

MOCA: Museum of Computer Art

Bienal Internacional de Cerveira.

HispanArt.

LaNetro, Barcelona.

London Art UK